Kontorlokalene på Harestua er FERDIGE!

Tusen takk til Nordmarka Nord for jobben med kontor og lagerbygget. I tillegg vil vi takke kara våre for den flotte jobben de har gjort! 🙂

Del på Facebook

Share on facebook
Lukk meny