Prosjektering

Våre erfarne prosjektledere har kompetanse og lang erfaring innen stål-, betong- og trekonstruksjoner

Ethvert bygge- og anleggsarbeid må planlegges nøye for best mulig resultat

Før arbeidet kan sette i gang må utførelsen være tegnet, beskrevet og beregnet.
Prosjektet må gjennomføres innenfor gjeldende lover og forskrifter. 

God prosjektering er en god investering i små og store prosjekter!

Slik foregår prosessen

 • GRATIS befaring

  Prosjektleder kommer på befaring. 

 • KALKULASJON

  Jobben regnes og beskrives.

 • Tilbud

  Kunden får et uforpliktende tilbud.

 • Kontrakt

  Kontrakt skrives og signeres. 

 • Prosjektering

  Underveis vil prosjektleder ha jevnlig kontakt med byggherre.

 • Tegning

  Prosjektet tegnes

 • Byggesøknad

  Søknadsprosessen settes i gang dersom prosjektet krever dette. Vi søker alt fra endring og igangsettelse, til ferdigattest.

 • Oppstart

  Prosjektet starter, og prosjektleder følger opp byggeplassen og økonomi

 • Overlevering

  Prosjektet ferdigstillelse med befaring, og søknad om ferdigattest ved behov.

Lukk meny